Miresevini ne Projektin

 Zhvillimi i Misionit të Tretë në Universitetet Shqiptare

Projekti ka përfunduar në 14 Tetor 2014

Projekti U3M-AL fokusohet në promovimin e aktiviteteve 3M në universitetet shqiptare, trajnimin e stafit universitar, krijimin e Qendrave Rajonale e Zhvillimit në krye të aktiviteteve 3M në çdo universitet publik dhe në fund krijimin e një rrjeti shqiptare për promovimin e aktiviteteve 3M në nivel kombëtar.

Projekti U3M-AL do të përpiqet për të promovuar reformat strukturore dhe kulturore në universitete, por jo vetëm.Roli i mjedisit socio-ekonomik është gjithashtu i rëndësishëm për suksesin e këtij projekti. Në këtë kuptim, projekti do të promovojë marrëdhëniet me industrinë rajonale, punëdhënësit, autoritetet publike dhe shoqërinë në përgjithësi. Të gjithë janë pjesë e aktiviteteve të zhvilluara në këtë projekt dhe në aktivitetet e tjera gjatë.projektit.

newsLAJME   

Publikimi përfundimtar i projektit  U3M-AL : Zhvillimi i Misionit të Tretë në Universitetet Shqiptare

Zhvillimi i misionit te trete ne universitetet shqiptare

Project

Boulevard "Deshmoret e Kombit", Square "Mother Teresa", 4, Tirana, Albania

Phone: +355 (04) 222 79 14 www.u3m-al.org